Výsledky vyhľadávania pre Celistvo

CELOSŤ celistvosť
INTAKTNOSŤ celistvosť, neporušenosť, nedotknuteľnosť
INTEGRITA celistvosť (kniž.)
INTEGRITA celistvosť, nedotknuteľnosť, neporušenosť
INTEGRITA OSOBNOSTI neporušenosť celistvosť osobnosti
JEDNOMYSEĽNOSŤ celistvosť, integrita
JEDNOTA celistvosť
MACHE umelo vytvorená filatelistická celistvosť
NAČALA začala, narušila celistvosť