Výsledky vyhľadávania pre Celuloz

ADIPAN zmäkčovadlo esterov celulózy, druh adipolu
ADIPOL zmäkčovadlo esterov celulózy
ALEDA značka cigaretových papierikov z celulózy
BUNIČINA celulóza
CELOFÁN priehľadná látka z celulózy používaná na balenie
CELULÁZA enzýmy pomocou ktorých mikroorganizmy rozkladajú celulózu
CELULOID pružný plast z nitrocelulózy a gáfru
CELULÓZAN súčasť hemicelulózy
CN nitrát celulózy (zn.)
EC etylcelulóza (skr.)