Výsledky vyhľadávania pre Cení si

9L Siera Leone (označenie lietadiel)
9V Singapúr (označenie lietadiel)
AGLUTINÁT pevná červená kamenná látka vytvorená nahromadením a spečením vulkanických trosiek
AKKAD etnicko-geografické označenie pre severnú Babylóniu osídlenú Akkadmi
ALEF prvé písmeno hebrejskej abecedy, označenie kardinálnych čísiel v teórii množín
AMID dusíkatá zlúčenina
AMID dusíkatá zlúčenina
AMID organická aj anorganická zlúčenina obsahujúca aminoskupinu – NH2, dusíkatý derivát organických kyselín
AMID zlúčenina dusíka
AMIDÍN derivát uhľovodíkov, dusíkatá organická zlúčenina