Výsledky vyhľadávania pre Cene

À JOUR načas, nemeškať (byť v ažurite), v určený deň dokončené
ÁBELOVÁ obec v okrese Lučenec
ABRAHAMFFY slovenský filozof a spisovateľ, autor prvej tlačenej slovenskej katolíckej modlitebnej knižky (Ján, 1662-1728)
AEM Application Explorer Mission, tri americké družice určené na diaľkový prieskum Zeme
AGITÁTOR zariadenie určené na oddeľovanie látok
AGLOMERÁT spečenec, spečená ruda
AKANTÓM ohraničené bujnenie kože
AKIBA múdry orientálny rabín, mysliteľ, židovský učenec (Ben Jozef, 50-135)
AL-FÁRÁBÍ arabský učenec a filozof turkického pôvodu (870-950)
ALIGÁT príväzok tlačeného alebo rukopisného diela, s ktorým tvorí knižničnú jednotku