Výsledky vyhľadávania pre Cenný papier

Á LA BAISE špekulácia na pokles kurzu cenných papierov na burze, tiež á la baisse
Á LA BAISSE špekulácia na pokles kurzu cenných papierov na burze, tiež á la baise
À LA BAISSE v burzovej praxi špekulácia na pokles kurzov cenných papierov
Á LA HAUSSE špekulácia na stúpanie kurzu cenných papierov na burze
À LA HAUSSE v burzovej praxi špekulácia na rast kurzov cenných papierov
ABS Asset-backed security (skr.), cenný papier založený aktívom (angl.skr.)
AKCIA cenný papier potvrdzujúci kapitálovú účasť na podnikaní akciovej spoločnosti, jednanie, konanie, zámerná činnosť, zasahovanie do niečoho, vo fyzike pôsobenie
ÁLABAISE špekulácia na pokles kurzu cenných papierov na burze tiež á la baisse
ÁLABAISSE špekulácia na pokles kurzu cenných papierov na burze tiež á la baise
ÁLAHAUSSE špekulácia na stúpanie kurzu cenných papierov na burze