Výsledky vyhľadávania pre Chór hud

AMÚZIA chorobný nedostatok alebo strata zmyslu pre hudbu, dysmúzia
CEMBALO klávesový hudobný nástroj zo 16. storočia, harpsichord
ČEMBALO strunový brnkací hudobný nástroj s klaviatúrou, klavičembalo, harpsichord
EGRY slovenský hudobný skladateľ a regenschori (Ján, 1824-1908)
NIZETIČ chorvátsky hudobník a spevák (Luka, *1983)
ODAK chorvátsky hudobný skladateľ (Krsto, 1888-1965)
ODAR chorvátsky hudobný skladateľ