Výsledky vyhľadávania pre Chýli

DEVII odchýliť sa, po esperantsky
DEVIOVAŤ odchýliť sa
KLONIŤ chýliť
LICENCIA možnosť odchýliť sa od jazykovej normy alebo obsahovej vernosti (lit.)
NAHLA nachýlila, naklonila
NAHNEM nachýlim
NAHNÚŤ trocha nakloniť, nachýliť
NAHOL nachýlil
NAHOL nachýlil, naklonil
NACHÝLIŤ vychýliť