Výsledky vyhľadávania pre Chemická zlucenina

ALYL chemická zlúčenina (organická)
ANOL súčasť aromatických éterických olejov, aromatická zlúčenina, organická zlúčenina, cyklohexanol (chem.), chemická zlúčenina (organická)
AZID chemická zlúčenina
AZÍN chemická organická zlúčenina
KYSELINA chemická zlúčenina
PARADERIVÁT odvodená chemická zlúčenina
POLYKONDENZÁCIA chemická reakcia, ktorou z nízkomolekulárnych látok vzniká makromolekulárna zlúčenina
SELENID chemická zlúčenina
SOĽ chemická zlúčenina kyseliny a zásady
TIAZOL chemická zlúčenina