Výsledky vyhľadávania pre Chmat

DRAPLA schmatla, schytila
DRAPOL chmatol (expr.)
DRAPS citoslovce chmatnutia
GRIF chmat, hmat, uchopenie, obranný spôsob, úskok, trik, rukoväť
HABNÚŤ chmatnúť
CHMATAŤ chmátať, po česky
CHVATNI schmatni
KNIF obratný chmat, úskok, manéver, ľstivé jednanie
LAPNÚŤ schytiť, schmatnúť
LAPS citoslovce chmatnutia, slovko chmatu