Výsledky vyhľadávania pre Cholera

PACINI taliansky anatóm, izoloval pôvodcu cholery - Vibrio cholerae (Filippo, 1812-1883)