Výsledky vyhľadávania pre Chumáč

DRN chumáč trávy
DRN chumáč zeme s koreňami, po česky
DRN chumáč zeme s koreňami, po česky
CHLPILI tvorili chumáče
CHOCHOL odstávajúci chumáč vlasov
KLK chumáč, hrča, guča
KOAGULÁCIA zrážanie roztoku v podobe chumáčikov, zhlukovanie
KUDLINA chumáč zauzlených vlasov (expr.,zried.)
OMETLINA chumáčovitá tráva
ROJ veľké množstvo lietavého hmyzu, letový útvar hmyzu, chumáč hmyzu