Výsledky vyhľadávania pre Chumac

DRN chumáč trávy
DRN chumáč zeme s koreňami, po česky
DRN chumáč zeme s koreňami, po česky
CHLPIA tvoria chumáče
CHLPILI tvorili chumáče
CHOCHOL odstávajúci chumáč vlasov
KLK chumáč, hrča, guča
KLKY chumáče
KOAGULÁCIA zrážanie roztoku v podobe chumáčikov, zhlukovanie
KUDLINA chumáč zauzlených vlasov (expr.,zried.)