Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Chy slov

AMFIBÓLIA mnohoznačnosť alebo dvojzmyselnosť slov vznikajúca zámenou slov rovnakého znenia, ale rôzneho významu, logická chyba vyplývajúca z dvojzmyselnosti
AORIST jednoduchý minulý čas slovies v niektorých jazykoch, jednoduchý slovesný útvar, zaniknutý gramatický tvar, slovesný tvar minulého deja, jednoduchý slovesný druh (minulý dej) (gram.), slovesný čas (lingv.)
BERAN český politik, predseda vlády 2. česko-slovenskej republiky, predseda vlády Protektorátu Čechy a Morava (Rudolf, 1887-1954)
BRBLAŤ nezreteľne chybne vyslovovať
BZZ citoslovce zvuku muchy
CATCH AS CATCH CAN doslova chyť ako môžeš, zápas vo voľnom štýle,wrestling
FUSUS chybná výslovnosť hrdlových hlások
HÁCHA český politik, prezident Česko-Slovenskej republiky (1938-1939) a štátny prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945) (Emil, 1872-1945)
KAKOLÓGIA chybná výslovnosť, používanie nepekných slov
SIC tak, naozaj, tak je to doslova, takto (upozornenie, že nejde o tlačovú chybu)