Výsledky vyhľadávania pre Cin spis

ADAM český spisovateľ, nakladateľ, organizátor literárnej činnosti a humanista (Daniel z Veleslavína, 1546-1599)
AGRICOLA fínsky básnik, zakladateľ spisovnej fínčiny a fínskej literatúry - "otec fínskej literatúry" (Mikale Olai, 1510-1557)
ACHUNDOV azerbajdžanský spisovateľ, verejný činiteľ, osvietenec (Mirza Fatali, 1812-1878)
AJTMATOV kirgizský spisovateľ, prozaik, dramatik, publicista, verejný činiteľ a diplomat (Čingiz, 1928-2008)
AKUDOVIČ bieloruský spisovateľ (Valjancin, *1950)
ALBERDI argentínsky filozof, štátny činiteľ, spisovateľ a sociológ (Juan Bautista, 1810-1884)
BERNOLÁK slovenský jazykovedec, prvý kodifikátor spisovnej slovenčiny, ústredná postava Slovenského učeného tovarišstva, prvého celoslovenského kultúrneho národného spolku, rímskokatolícky kňaz (Anton, 1762-1813)
BUCHLOVAN český spisovateľ, prekladateľ z nemčiny a poľštiny, učiteľ a knihovník (Bedřich Beneš, 1885-1953)
FADEJEV ruský spisovateľ, literárny teoretik, novinár a politický činiteľ (Alexandr, 1901-1956)
FÁNDLY slovenský spisovateľ, národný buditeľ, príslušník skupiny bernolákovcov, autor prvého veľkého diela v bernolákovčine, katolícky kňaz a entomológ – včelár (Juraj, 1750-1811)