Výsledky vyhľadávania pre Cirke

ABBÉ kňazský titul vo Francúzsku, duchovný bez cirkevného úradu, označenie vychovávateľa v šľachtických rodinách
ADAMOVIČ slovenský cirkevný historik (Štefan, 1903-1961)
ADVENTIZMUS menšia kresťanská cirkev
AJATOLLÁH titul najvyšších šíitských duchovných, cirkevný činiteľ šiítov
AKVINSKÝ taliansky filozof a teológ, prvý zo scholastických cirkevných učiteľov, princeps philosophorum (knieža filozofov), najväčší predstaviteľ katolíckej filozofie, žiak Alberta Veľkého (Tomáš, 1225/1226-1274)
ALELUJA cirkevný chválospev „chváľte Jahveho“ v bohoslužbe a žalmoch
AMBROSIUS rímsky cirkevný otec a filozof (okolo 340-397)
AMBROZI slovenský spisovateľ, kňaz a cirkevný hodnostár (Juraj, 1694-1746), tiež Ambrosius, Ambrož, Ambrosi
ANATÉMA cirkevné prekliatie, kliatba, exkomunikácia v katolíckej cirkvi a v židovstve
ANGLIKÁNSKA CIRKEV kresťanská cirkev zo začiatku 16. storočia, rozšírená vo Veľkej Británii a v Britskom spoločenstve národov