Výsledky vyhľadávania pre Cirkevný hodnosta

AMBROZI slovenský spisovateľ, kňaz a cirkevný hodnostár (Juraj, 1694-1746), tiež Ambrosius, Ambrož, Ambrosi
BÁGEĽ slovenský evanjelický kňaz, cirkevný hodnostár, verejný činiteľ (Milutín, 1902-1989)
BENEFÍCIUM právo cirkevných hodnostárov na príjem spojený s výkonom úradu
BENEFÍCIUM trvalé právo na určitú funkciu alebo úrad, poskytnutie úradu alebo majetku, z ktorého plynie nejaký príjem, právo cirkevných hodnostárov na príjem spojený s výkonom úradu
BISKUP cirkevný hodnostár
BOBOK slovenský spisovateľ, rímskokatolícky kňaz, cirkevný hodnostár, teológ a pedagóg (Jozef, 1837-1906)
BÚDA slovenský cirkevný hodnostár, teológ, biblista, vysokoškolský pedagóg a rímskokatolícky kňaz (Jozef, 1898-1994)
DEAN anglikánsky cirkevný hodnostár
DEKAN cirkevný hodnostár
DEKAN lineárny nasýtený uhľovodík s desiatimi atómami uhlíka úsek ekliptiky o veľkosti 10° cirkevný hodnostár akademický hodnostár stojaci na čele fakulty