Výsledky vyhľadávania pre Cirkevný spev

ALELUJA cirkevný chválospev „chváľte Jahveho“ v bohoslužbe a žalmoch
DIAK pomocník pri bohoslužbe, cirkevný spevák
CHORÁL stredoveký jednohlasý spev, slávnostná skladba, najčastejšie na cirkevný námet