Výsledky vyhľadávania pre Cirkevna

ANATÉMA cirkevná kliatba
ARCIBISKUPSTVO cirkevná provincia, ktorú riadi arcibiskup, arcidiecéza, budova, v ktorej má sídlo arcibiskup
AUTENTIKA cirkevná listina osvedčujúca pravosť svätých ostatkov
AV cirkevná skr.
DEVEČKA slovenský politik, významná cirkevná, kultúrna, národná i politická osobnosť, slovenský poslanec Národného zhromaždenia československého od 14. 11. 1918 do 15. 4. 1920 (Andrej, 1884-1967)
DIAKON cirkevná hodnosť
EV cirkevná skr. (evanjelický)
IHS cirkevná skr.
INDIKCIA oznámenie, ohlásenie, cirkevná výzva, cyklus 15 rokov podľa kresťanského letopočtu
KANTORÁT evanjelická internátna cirkevná škola, ktorej žiaci mali povinnosť účinkovať pri rozličných hudobných príležitostiach, na bohoslužbách a pod.