Výsledky vyhľadávania pre Citát

ACOMPAGNATO recitatív s doprovodom orchestra
AKALKÚLIA strata schopnosti počítať
ALEGÁT doslovný citát z listiny alebo zákona
ALEXIA chorobná neschopnosť čítať, neschopnosť pochopiť čítaný text
ANALEKTÁ výber zo slovesných diel, zbierka básní, zbierka citátov z vedeckých prác
ANALFABET človek, ktorý nevie čítať a písať, nevzdelanec, primitív, zaostalý človek
ARIOSO melódia v recitatíve
ARIOSO spevácka (spevná) časť recitatívu, melódie v recitatíve (hud.)
ARIOSO spevácka časť recitatívu (hud.)
BROUSEK český herec a recitátor (Otakar, *1924)