Výsledky vyhľadávania pre Cit rozp

AMBIVALENCIA dvojakosť predstáv alebo pocitov, vnútorná rozpornosť, rozpoltenosť, chorobná nerozhodnosť, zmiešanosť citov
DIGESCE vylúhovanie látok v rozpúšťadle za určitých podmienok, trávenie, zažívanie, potr. stanovenie cukornatosti cukrovej repy
EHM citoslovce rozpakov
EHMKAŤ vyjadrovať rozpaky citoslovcom "ehm"
NÁLADA psychické (citové) rozpoloženie
PORYV citové rozpoloženie
SCHIZOTYMNÝ introvertný, uzavretý, rozporuplný, citlivý človek
SUSPENDOVAŤ odložiť, zrušiť platnosť, zastaviť účinnosť, zbaviť úradu alebo funkcie, dočasne potlačiť, rozptýliť tuhú látku v kvapaline