Výsledky vyhľadávania pre Clo po anglicky

HOMBRE človek, po anglicky
HUMAN človek, po anglicky
PERSON človek, po anglicky