Výsledky vyhľadávania pre Clove

ABDERITA zaostalý, obmedzený človek, obmedzenec, kocúrkovčan, malomeštiak, tiež abderita
ABDOMEN brucho človeka (anat.)
ABRI prístrešok pračloveka
ABSENTÉR kto často a bezdôvodne vymeškáva prácu, človek s častými absenciami
ABSENTÉR kto často neodôvodnene zameškáva prácu, človek s častými absenciami
ABSTINENT človek zdržujúci sa určitých pôžitkov, najmä alkoholu
ABSTINENT kto zachováva abstinenciu, človek zdržujúci sa určitých pôžitkov
ABUZÉR človek závislý na alkohole, cigaretách, liekoch, drogách alebo iných návykových látkach
AD HOMINEM k človeku, populisticky
AD HOMINEM k človeku, populisticky, zneužívajúci záporné vlastnosti človeka