Výsledky vyhľadávania pre Cudzoroda

ANTIGÉN cudzorodá látka vyvolávajúca v organizme tvorbu obranných protilátok
INKLÚZIA vzťah medzi triedami, množinami vyjadrovaný slovami „je podmnožinou“, uzavrenina v bunke obsahujúca zásobné látky, farbivá a anorganické kryštalické látky, cudzorodá hmota v hornine alebo v neraste