Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Dáva nar

ABBOT americký spisovateľ, novinár a vydavateľ (Anthony, 1893-1952)
ATLAS americký novinár a vydavateľ (James, *1949)
BÖHM slovenský chemik, politik, vydavateľ a bojovník za národné a ľudské práva Slovákov (Emanuel, 1909-1990)
CIF z anglického spojenia cost-insurance-freight, doložka v medzinár. kúpnej zmluve, podľa ktorej predávajúci znáša náklady dopravy, poistenia a naloženia tovaru
FUCHSOVÁ americká spisovateľka (básnička), prekladateľka, novinárka, vydavateľka a vysokoškolská pedagogička českého pôvodu (Jiřina, *1943)
GAB dávaj do poriadku (nár.)
HAMULJAK slovenský kultúrny pracovník, organizátor národného kultúrneho života, jazykovedec, redaktor a vydavateľ (Martin, 1789-1859)
HRANELO rozpadávalo (nár.)
LICHARD slovenský spisovateľ, učiteľ, prvý slovenský profesionálny novinár, vydavateľ, jeden zo zakladateľov slovenskej odbornej terminológie (Daniel Gabriel, 1812-1882)
LOFANIŤ vysedávať (nár.)