Výsledky vyhľadávania pre Dávky

ADJUDIKÁCIA priznanie určitej veci alebo pohľadávky
AKTÍVNY výkonný, činný, činorodý, vykazujúci väčšie príjmy ako výdavky
AKTÍVUM činný rod slovesný, majetok, pohľadávky
AREOLA hnedá plôška okolo bradavky
AREOLA pigmentový dvorec okolo prsnej bradavky, kruh okolo Mesiaca
CESIA postúpenie nejakého práva, územia, pohľadávky
CÉZIA postúpenie pohľadávky
DEMANDS požiadavky, po anglicky
FAKTORING odkúpenie krátkodobej pohľadávky od predávajúceho ešte pred lehotou splatnosti v záujme získania finančnej hotovosti a zaistenia cash-flow
FUGU jedovatá ryba z čeľade štvorzubcovitých, väčšina obsahuje silné dávky tetrodotoxínu – jedu (hlavne v pečeni, pohlavných orgánoch a koži), ktorý blokuje prenos nervových impulzov, a tak dochádza k ochrnutiu svalových oblastí.