Výsledky vyhľadávania pre Dôvera

DRZOSŤ sebadôvera, smelosť, trúfalosť
FIDES v rímskom práve dôvera a mravný základ
KONFIDENCIA dôvera, dôvernosť, dôverné oznámenie, udanie
KREDIT úver, plusový zostatok na účte, pravá strana účtu, dôvera, spoločenská vážnosť, hodnota a význam vysokoškolskej skúšky alebo zápočtu
PESIMIZMUS záporný postoj, nedôvera v kladné hodnoty života, osobná a spoločenská beznádejnosť, strata perspektív, nedôvera v budúcnosť
SKEPSA pochybovanie, pochybovačnosť, nedôvera v schopnosť poznania (kniž.)
VIERA dôvera
XENOFÓBIA chorobný strach zo všetkého cudzieho, nedôvera voči cudzincom