Výsledky vyhľadávania pre DOPYT

ABSORPCIA celkový dopyt národného hospodárstva po statkoch a službách (ekon.)
AKCELERÁTOR časť motorového vozidla, ktorou sa zrýchľuje činnosť motora, súčasť karburátora („plynový pedál“), urýchľovač, koeficient vyjadrujúci vplyv nárastu dopytu po tovare na rast dopytu po investíciach
AUDIT v marketingu dopyt, skúmanie pri prieskume trhu
AUDITY dopyty v marketingu
AŽIOTÁŽ burzová špekulácia s cieľom vyvolať fiktívny dopyt po cenných papieroch
BEDARF dopyt, po nemecky
DEMAND dopyt, po anglicky
DOTAZ otázka, dopyt
ENQUIRY dopyt, po anglicky
INQUIRY dopyt, po anglicky