Výsledky vyhľadávania pre DRUH METLY

OMELÁ druhy metiel, metly na ometanie
OMELO metla na vymetanie pece, druh metly (zastar.)
OMETLO druh metly používaná na vymetanie pece