Výsledky vyhľadávania pre Da do seba

JUXTAPOZÍCIA položenie dvoch textov vedľa seba za účelom ich porovnania, rast kryštálu prikladaním ďalších vrstiev rovnakého minerálu na menších jedincov, tvorenie slov spojením dvoch alebo viacerých slov bez zmeny ich podoby
KOINCIDENCIA súhlas, súbeh, zhodnosť fyzikálnych dejov v čase a priestore, nastavenie dvoch obrazov vedľa seba tak, aby ich zodpovedajúce prvky boli k sebe dokonale protiľahlé
MATRIOŠKA sada postupne do seba vkladaných figúrok, vyrábaná v Rusku
STOICIZMUS názor zdôrazňujúci sebaovládanie, vyrovnanosť, vnútorná vyrovnanosť, duševný pokoj