Výsledky vyhľadávania pre Dak

ADLA český spisovateľ, literát, novinár, knižný grafik, maliar, ilustrátor a redaktor (Zdeněk, 1910-1990)
ADMINISTRÁCIA hospodársko-prevádzkové oddelenie redakcie časopisu
ADMINISTRÁCIA riadenie, hospodársko-prevádzkové oddelenie redakcie časopisu, kancelária, ekonomicko-prevádzkový útvar
ADÓNSKY tvorený daktylmi a trochejmi (adónsky verš)
ADÓNSKY verš zložený z daktylov a trochejov
AJ AJ citoslovce bedákania
AJAJ citoslovce bedákania
AJAJAJ citoslovce radosti, citoslovce bedákania
AJVAJ citoslovce bedákania
AJVAJ židovské bedákanie