Výsledky vyhľadávania pre Dav,

FILO slovenský evanjelický farár a biskup VDAV, pedagóg, novinár a spisovateľ (Július, 1921-2004)
LÉGIA v starovekom Ríme pešie vojsko, v novodobých dejinách dobrovoľnícke vojsko, vojenská jednotka, v prenesenom zmysle zástup, dav, rád, napr. Čestnej légie
MENGEN dav, po nemecky
MOB dav, po anglicky
UDUS zadus, zadáv, udáv