Výsledky vyhľadávania pre De ja vu

AGÓNA pomyselná čiara spájajúca miesta na povrchu Zeme, ktoré majú nulovú deklináciu
AGRE americký biológ a chemik, v roku 2003 získal spolu s Roderick MacKinnonom Nobelovu cenu za chémiu za objavy týkajúce sa kanálov v bunkových membránach (Peter, *1949)
ANACHRONIZMUS čo odporuje danej dobe, čo je zastaralé, časovo nevhodné, kladenie osoby, javu alebo udalosti do inej doby než patrí, prežitok
AUDIOVIZUÁLNY spájajúci počutie a videnie, teda zvuk a obraz, súvisejúci so záznamom, uchovaním a reprodukciou zvuku a obrazu
BACKGROUND pozadie, zázemie, pôvod, doprovod sólového hudobného prejavu, zvuková kulisa filmového deja a pod.
BACKGROUND zvuková kulisa filmového deja
DYSFORIA rozladenosť, druh nálady ktorá sa prejavuje nahnevanosťou rozladenosťou a napätím
GÁBOR maďarsko-britský fyzik, v roku 1948 objavil princíp holografie, v roku 1971 získal Nobelovu cenu za fyziku, tiez Gabor (Dénes, 1900-1979)
GABOR maďarsko-britský fyzik, v roku 1948 objavil princíp holografie, v roku 1971 získal Nobelovu cenu za fyziku, tiez Gábor (Dennis, 1900-1979)
GEOFÁGIA duševná porucha prejavujúca sa jedením hliny, požieranie pôdy živočíchmi k tomu prispôsobenými