Výsledky vyhľadávania pre Dedičný základ

ALELA dedičný základ znaku, jedna z viacerých alternatívnych foriem génu
ALELA párový gén, alelomorfa, v genetike dedičný základ znaku, forma génu
GÉN nositeľ dedičných vlastností, základný faktor dedičnosti
GÉN základná jednotka dedičnosti určujúca vlastnosti organizmu, vloha, dedičný činiteľ