Výsledky vyhľadávania pre Dedičstvo

CADUCUM dedičstvo prechádzajúce na štát
CADUCUM dedičstvo, ktoré nenadobudol žiadny dedič a preto prechádza na štát
DEDIL získaval dedičstvo
DEDILI nadobúdali dedičstvo
DEDILO nadobúdalo dedičstvo
DEDÍME nadobúdame dedičstvo
DEDIŤ nadobúdať dedičstvo
DEDÍTE nadobúdate dedičstvo
DELÁCIA pripadnutie, dedičstvo
ICEK dedičstvo (zast.)