Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Dedic znak

ALELA dedičný základ znaku, jedna z viacerých alternatívnych foriem génu
ALELA párový gén, alelomorfa, v genetike dedičný základ znaku, forma génu
ANTROPOGENETIKA vedný odbor skúmajúci dedičnosť a premenlivosť znakov človeka
ATAVIZMUS dedičnosť po dávnych predkoch, výskyt vlastností alebo znakov dávno predchádzajúcich generácií u potomkov
HABITUS súbor takých vonkajších znakov rastlín, ktorý je podmienený prispôsobovaním sa prostrediu a dedičnými vlohami (bot.)
MATROKLINITA u mimojadrovej dedičnosti dedičnosť znaku vždy po matke
MENDELIZMUS učenie o základoch dedičnosti, náuka brnenského biológa Mendela (1822 – 1884), pomocou jednoduchých číselných pomerov zisťuje dedenie telesných znakov u potomstva
STIGMA v medicíne: vrodené alebo dedičné znaky, nápadná škvrna na tele niektorých živočíchov, dýchací otvor hmyzu, svetlocitlivá škvrnka v bunke niektorých prvokov, znamenie, stopa po niečom, napr. zranení, znamenie hanby