Výsledky vyhľadávania pre Den pokoja

PACIFIKÁCIA upokojenie, uzmierenie, uvedenie do stavu pokoja
SVIATOK deň pracovného pokoja
ŠÁBES odpočinutie, židovský sviatok, siedmy deň v týždni (sobota), deň pokoja a bohoslužieb, sabat