Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Získajte 50 krížoviek zdarma. » Stiahnuť krížovky «

Výsledky vyhľadávania pre Diel nen

ARCHITEKTONIKA umelecké znázornenie konštrukcie stavby, umelecká skladba diela, veda o stavebnom umení, súčasť architektúry
ARTEFAKT dielo ľudských rúk, umelý výrobok, prehistorický kamenný alebo kostený nástroj, umelo vzniknutá alebo pozmenená štruktúra buniek, nástroj pračloveka (archeol.)
AUTORIZÁCIA autorov súhlas s nakladaním s jeho dielom, úradné oprávnenie alebo poverenie, schválenie
AUTOŠTYLIZÁCIA stotožnenie sa s postavou diela
DIELO dlhované plnenie pri zmluve o dielo (práv.)
HYPSOMETRIA výškopis, meranie výškových rozdielov a ich znázornenie na mape vrstevnicami
INEDITA doteraz nevydané dielo, neuverejnený spis
ORIGINÁL pôvodná vec alebo dielo, pravzor, pôvodné vyhotovenie, prvotlač, znenie v pôvodnom jazyku
PNEUMATIKA vzduchom plnená gumová obruč kolies motorových vozidiel