Výsledky vyhľadávania pre Dili na 5 písmen

BUJAN je bájny ostrov zo slovanskej mytológie, hlavne ruskej. Bujan tiež predstavuje druh protoindoeurópskeho záhrobia, raj, v ktorom prebývajú duše zosnulých a duše ľudí, ktorí sa ešte nenarodili.
ÚRODA plody z poľa, plodiny, ktoré sa urodili na poli