Výsledky vyhľadávania pre Diplom po nemecký

LEIBNITZ nemecký filozof, predstaviteľ novovekého racionalizmu, fyzik, matematik, diplomat, jeden z posledných polyhistorov a iniciátorov ekumenických snáh (Gottfried Wilhelm, 1646-1716)
LEIBNIZ nemecký filozof, predstaviteľ novovekého racionalizmu, fyzik, matematik, diplomat, jeden z posledných polyhistorov (Gottfried Wilhelm, 1646-1716)
NEURATH nemecký reakčný politik, diplomat a prvý ríšsky protektor Čiech a Moravy (Konstantin von, 1873-1956)
WEIZSÄCKER nemecký politik - prezident a diplomat (Richard von, *1920)