Výsledky vyhľadávania pre Div zast

KANAPA diván, otoman (zastar.)
KORDÓN zástup vojska, divákov a pod., zábrana, zátaras, ochranné pásmo, súvislý rad nejakého zboru chrániaci prístup na určité miesto, tvarovaný ovocný stromček, mierne vystupujúca rímsa deliaca vodorovné priečelie, rádová stuha, územie oddeľujúce oblasť zamoren
OTOMAN pohovka, diván, kanapa (zastar.)
TEÁTER divadlo (zast.)
TEÁTER divadlo (zastar.)
TEÁTRY divadlá (zastar.)
TRUPA kočujúca divadelná skupina, kočovná skupina (zast.)