Výsledky vyhľadávania pre Divo

ABSIEMENS jednotka pre vodivosť, značka aS
ADMIRE obdivovať, po anglicky
ADMITANCIA zdanlivá vodivosť elektrického obvodu
AKCEPTOR atóm, ión alebo molekula prijímajúca elektrón, elektrónový pár alebo protón od inej častice, porucha kryštalickej mriežky polovodiča, príčina tzv. deravej vodivosti
ANGLOMAN obdivovateľ Angličanov, ctiteľ, milovník Angličanov
ANGLOMAN obdivovateľ všetkého anglického
ARIABILITA dráždivosť a citlivosť voči vonkajším podnetom
ASERCIA tvrdenie, presadzovanie, uznávanie pravdivosti výroku
AUTOLOGICKÝ pravdivo vypovedajúci o sebe samom
AZIAT divoch, barbar (pejor.)