Výsledky vyhľadávania pre Divy kóň

KAPACITA objem, výkonnosť, schopnosť obsiahnuť, vynikajúci odborník, schopnosť vodivých telies viazať na seba elektrické množstvo, pomer elektrického množstva na vodiči k jeho napätiu
KERTAK ázijský divý kôň
KERTAK mongolský divý (divoký) kôň
TARPAN vyhynutí divý kôň
TARPAN vyhynutý orientálny a európsky divý kôň, ázijský divý kôň