Výsledky vyhľadávania pre Dlhá

ADAGIETTO zdĺhavo (hud.)
ADAGIO voľne, zdĺhavo, hud.
ADAGIO voľne, zdĺhavo, pomaly (hud.)
ALBA dlhá biela košeľa kňazov, druh stredovekej milostnej básne
ALTA dlhá, po latinsky
ANÁLY letopisy, nadmerne dlhý opis, zdĺhavé rozprávanie (kniž.)
BELINA slovenská rieka, dlhá 19,3 km
BIELA ORAVA slovenská rieka, dlhá 37 km
BIELA VODA slovenská rieka, prítok Dunajca, dlhá 40 km, z toho 19,8 km na Slovensku
BIELA VODA slovenská rieka, prítok Váhu, dlhá 25,2 km