Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Dlzny

ADÓS dlžný po maďarsky
BAZILIKA kedysi aténske sídlo archontov, kresťanský chrám s viacerými pozdĺžnymi loďami, oddelenými stĺporadím a s plochým stropom, v starovekom Ríme budova súdu alebo tržnice
DLHOPIS dlžný úpis, obligácia
DLŽIŤ byť dlžný
DOLINA geomorfologický útvar, údolie, pozdĺžny úsek zemského povrchu medzi kopcami (s vodným tokom)
CHODBA pozdĺžny priestor pod zemou
CHODBA pozdĺžny priestor pod zemou, priechod v budove
INTERCEDENT dlžný ručiteľ, rukojemník, prostredník
KORDILLERA v geomorfológii systém paralelných chrbtov, ostro lineárne vyhranený, horský chrbát, v geológii pozdĺžny prah rovnobežný s pretiahnutím geosynklinály vzniknutý v určitom štádiu jeho vývoja
LONGITUDINÁLNY pozdĺžny, rovnobežný s osou, dĺžkový, rovnobežkový, týkajúci sa zemepisnej dĺžky