Výsledky vyhľadávania pre Do or

A CAPPELLA skladba zborového spevu bez inštrumentálneho doprovodu
A POTIORI poradie podľa dôležitosti
AACO Arab Air Carries Organization, Arabská organizácia leteckých dopravcov (angl.skr.)
AANRUD nórsky spisovateľ, autor vidieckych poviedok (Hans, 1863-1953)
AAPA American Association of Port Authorities, Americké združenie prístavných úradov (angl.skr.)
AAS zdochlina, potvora, po nemecky
ABADŽIEV macedónsky spisovateľ, publicista a historik (Gorgi, 1910-1963)
ABAFI-AIGNER maďarský spisovateľ, nakladateľ, knihkupec, historik a entomológ–lepidopterológ nemeckého pôvodu (Lajos, 1840-1909)
ABAKUS abeceda v starom Egypte, u starých Rimanov ozdobný stolík, graficky znázornený vzťah dvoch alebo viacerých funkcií
ABASIYANIK turecký spisovateľ, autor množstva krátkych poviedok (Sait Faik, 1906-1954)