Výsledky vyhľadávania pre Do počuť

DOPO dopočutia (slang.)
ECHOLÁLIA chorobné napodobňovanie počutých slov (lek.)