Výsledky vyhľadávania pre Do súladu

HARMONIZÁCIA doplnenie melódie o akordický doprovod, zladenie, uvedenie do súladu
KALOKAGATIA starogrécka predstava úplného súladu telesnej a duševnej krásy, ideál dokonalosti, snaha po duševnej rovnováhe
KOORDINÁCIA uvedenie do súladu, spolupráca jednotlivých zložiek niečoho, zoradenie, nastavenie podľa určitého pravidla
LAĎ dávaj do súladu
LADENÁ dávaná do súladu
LADENÉ dávané do súladu
LADENÍ dávanie do súladu, po česky
LADENÝ dávaný do súladu
LADILA dávala do súladu
LADÍŠ dávaš do súladu