Výsledky vyhľadávania pre Doba ľadová

BALÓN bezmotorový prostriedok na lietanie naplnený plynom, používaný na vojenské, športové a meteorologické účely, gumený miešok, ktorý sa nafúka, veľká nádoba na skladovanie a prepravu chemikálií
BALÓN veľká nádoba na skladovanie a prepravu chemikálií
DANUB prvá ľadová doba (geolog.)
ÉM medziľadová doba
GLACIÁL doba ľadová, relatívne studené a relatívne suché obdobie neskorého neogénu (mladšie treťohory), kedy dochádzalo k mohutnému rozvoju zaľadnenia a poklesu morskej hladiny
ILLINOIAN tretia doba ľadová kontinentálneho zaľadnenia Severnej Ameriky
KANSAN druhá doba ľadová
MINDEL druhá doba ľadová, epocha pleistocénu
RISS ľadová doba
RISS risská doba ľadová