Výsledky vyhľadávania pre Dokonalé ,

ABSOLÚTNO dokonalé, neobmedzené bytie, čo existuje samo sebou a spôsobuje všetko ostatné
APOKASTÁZA obnova, návrat bývalého ideálu, dokonalého stavu sveta
ARBALET zdokonalený, vylepšený luk
HERMETICKÝ dokonale uzavretý, vzduchotesný, oddeľujúci, tajný, mystický
INOVÁCIA obnovenie, obnova, zdokonalenie
KOINCIDENCIA súhlas, súbeh, zhodnosť fyzikálnych dejov v čase a priestore, nastavenie dvoch obrazov vedľa seba tak, aby ich zodpovedajúce prvky boli k sebe dokonale protiľahlé
LÁMANE nedokonale, s chybami (o reči)
SOLARIZÁCIA ožarovanie slnečnými lúčmi, nedokonalé sčernanie fotomateriálu pri nadmernom osvetlení
SUVERENITA zvrchovanosť, najvyššia, nikým a ničím neobmedzená moc vládna, panovnícka a pod., dokonalé ovládanie niečoho
TECHNIKA súbor činností, pracovných spôsobov a výrobných prostriedkov určených na stále dokonalejšie využívanie prírodných síl a zdrojov, ľudská činnosť smerujúca k výrobe hmotných statkov, spôsob činnosti,