Výsledky vyhľadávania pre Dom eva

ANTIFÓNA verš, či veta s vlastnou melódiou. Spočiatku sa pravdepodobne opakovala po každom žalme. V neskoršej praxi sa refrén zvyčajne spieval na začiatku a na konci žalmu.
DENKEN domnievať, po nemecky
EXTÁZA zmenený stav vedomia, ktorý je sprevádzaný duchovnými víziami alebo náboženskou eufóriou
HOMOFÓNIA skladba s jedným hlavným hlasom doprevádzaným jednoduchým akordom
INKUBÁCIA čas, ktorý uplynie medzi naočkovaním mikróba do jeho rozmnoženia, doba vysedenia vtáčích vajec alebo umelého vyliahnutia kurčiat, doba medzi prvým kontaktom s nákazou a prepuknutím choroby, nevedomé dozrievanie nápadu alebo riešenia
KÁLLAY slovenský umelecký fotograf a dokumentarista, autor reportážnych fotografických cyklov zo zahraničia, monotematických publikácií a fotografií moderného odievania pre domáce i zahraničné časopisy (Karol, *1926)
KARBONÁCIA zušľachťovanie textílií pôsobením kyseliny sírovej na rastlinné nečistoty vlny, umelé sýtenie oxidom uhličitým, napr. Nealkoholických nápojov, konzervácia dreva opaľovaním
KOMBINOVAŤ spájať, zoskupovať, skladať, usudzovať, dohadovať sa, domnievať sa
KOREPETÍTOR hudobník alebo tanečník študujúci so spevákmi alebo tanečníkmi ich rolu, domáci učiteľ, typ kapelníka
KYANOVANIE impregnácia dreva chloridom ortutnatým, sýtenie povrchu ocele dusíkom a uhlíkom, nitrocementovanie